Visste du att Upsala Simsällskap innehar titeln som världens äldsta simsällskap, vilket än idag är verksamt? Redan i slutet av 1700-talet var simsällskapet ett faktum och föreningen har sedan dess präglat svensk idrottshistoria inom just simningsgenren.

Akademikern Jöns Svanberg

Året var 1787 som en norrlandsbördig student vid namnet Jöns Svanberg intog Uppsala för att studera matematik vid Uppsala universitet. Blott 23 år gammal utsågs Svanberg till docent i ämnet och i samma veva började han engagera sig i att väcka liv åt simkonsten i Sverige. Tillsammans med en samling andra studenter från Uppsala univeristet bildade således Svanberg Upsala Simsällskap där han även var ledare och den som gjorde föreningen till den stora rörelse det är än idag.

Kamratskap och seriösa åtaganden

Sammanslutningen inom simsällskapet och dess verksamma var stark och genom en betydande kamratskap och lojalitet inom sällskapet var framgången ett faktum. Under 1800-talets första decennie blev föreningen snabbt en plats för seriöst simlärande. Det var nu Carl-Gustaf Grahl som gjorde det största jobbet genom att som landets första simlärare bland annat använda metodik under klasserna. Grahl upprättade även olika officiella stadgar och regler för Upsala Simsällskap, vilka än idag lever vidare när det kommer till prov på simfärdigheter. Det var via Grahl Sverige så småningom kunde räkna med fler simlärare.

Simundervisning för alla och tävling

Simläraren O.W. Eckman kom att bli en framstående person i Upsala simsällskaps historia. Det var nämligen han som var först med att låta kvinnor ta del av simundervisningen och ett par år senare skulle Eckman även se till att kvinnornas praktiska prov på sina färdigheter skulle ske i samband med männens. Till en början fanns en viss motstånd, men Eckman var ihärdig och ganska snart var kvinnornas plats i simbassängerna ett faktum. Simning som tävlingsidrott började också i samma veva att göra sig allmänt känt i Sverige, vilket Jöns Svanberg bland annat arbetade främjande för.