Att svenska föreningar ute på landsbygden har det tuffare nu än förr är inget nytt. Förändringar i samhället har inneburit att mindre idrottsverksamheter inte lika självklart kan överleva. En sak som dock är ett signum för idrotts-Sverige är alla eldsjälar som med hjärtat satsar på att hålla idrotten vid liv på hemmaorten.

Avfolkning på landsbygden

Även om det stora antalet invandrare som flyttar till landsbygden väger upp att den yngre generationen flyttar från byar och mindre orter, ökar ändå avfolkningen i byar och småorter. Det innebär i praktiken att idrottsföreningar ute i landet inte har samma möjlighet att skapa tillväxt internt inom verksamheten. Antalet ungdomar och barn som finns på plats i byn eller på orten är kort och gott inte tillräckligt för att bedriva någon form av idrottslig verksamhet. Då även byskolorna stängts ned i stor skala faller det sig mer naturligt att barnen spelar fotboll i tätorten där de går i skolan. Bristen på rätt målgrupp på landsbygden innebär även att publiken inte är tillräckligt stor för att täcka omkostnader.

Kreativa initiativ

Trots de negativa trenderna gällande avfolkningen på landsbygden i Sverige är det ändå fantastiskt hur genuina eldsjälar inom idrottssvängen skapar kreativa lösningar för att föreningslivet ska överleva. Ta till exempel Motala AIF som bjöd in till riktig publikfest under sensommaren 2018 med syftet att väcka liv åt det idrottsliga engagemanget i den lilla staden.

Ett annat exempel är Leksands IF som spelar sina matcher i arrangemangsarenan Tegera Arena som ägs av Leksands IFs dotterbolag. Det omtyckta ishockeylaget har alltså hittat en smart lösning på den annars tuffa utgiften när det kommer till träningsanläggningar. Tegera Arena arrangerar nämligen vid sidan om hockeylagets hemmamatcher även stora event så som Melodifestivalen, publiklockande konserter och mässor. På så vis kan idrottsföreningen konstant vara närvarande i den lilla byn, även om det inte alltid är ishockey som är i fokus.