I Sverige finns mångtaliga föreningar med idrottsverksamhet som det primära ändamålet. Det är Riksidrottsförbundet som ansvarar för det svenska föreningslivet inom idrotten. Beroende på vilken typ av verksamhet föreningen representerar, kan arbetet delas upp i sektioner eller som en enad struktur.

Sektionsuppdelning

Den vanligaste arbetsformen när det kommer till svenska idrottsföreningar är att verksamheten delas upp i olika sektioner där en sektion representerar en idrott. Ibland finns även skilda sektioner för kvinnor och män liksom senior- och ungdomsverksamhet. Syftet med en idrottsförening är att själva verksamheten är “global” för de skilda sektionerna, det vill säga att olika sporter eller kategorier går under samma namn och arbete. Ett bra exempel är AIK (Allmäna Idrottsklubben) som är en bred förening med flertalet sektioner inom idrottsscenen. Det finns även föreningar som är specifikt utformade för en viss typ av idrott så som skidåkning, simning, boxning och så vidare.

Idrottsföreningar är nästan alltid förenade med förkortningar på det officiella namnet, men förkortningarna kan vara av olika karaktär. IF (idrottsförening), HC (hockey club), FF (fotbollsförening) och FK (fotbollsklubb) är några av de vanligaste varianterna för att beskriva vilken typ av förening det gäller. Sedan brukar de flesta föreningar även förkorta själva namnet på klubben; till exempel LIF som står för Leksands Idrottsförening.

Riksidrottsförbundet

Det bör nämnas att det inom flertalet sporter även händer att klubbar och lag startar upp utan att tillhöra en direkt förening. Fotboll är ett bra exempel på den här typen av sport där lag kan vara “fristående” och uppstartade av en grupp människor som vill utöva sporten. I övrigt är annars föreningar anslutna direkt till det svenska Riksidrottsförbundet (RF) som ansvarar för det idrottsliga föreningslivet i Sverige. Att vara medlem i RF kan innebära att föreningen får beviljat stöd från staten, vilket i formella termer kallas för LOK-stöd. När en förening exempelvis vill förhandla med kommunen om en mark för att bygga en arena är det RF som formellt sköter diskussionerna med politiker och kommun.