Under många decennier var föreningslivet ute på landsbygden ett av de viktigaste inslagen när det kommer till den sociala biten. Det var på fotbollsmatchen, ishockeymatchen eller skidåkningstävlingarna folk möttes upp. Än idag lever lokalidrotten kvar på landsbygden, men mycket har förändrats och idrotten får kämpa för att överleva.

Samhällets utveckling – ett bakslag för de lokala föreningarna

Även om Sverige än idag har ett stort engagemang i föreningar inom diverse idrotter, har antalet föreningar ute på landsbygden blivit betydligt färre än tidigare. Små orter och byar har under de senaste två decennierna genomgått stora förändringar när det kommer till struktur och funktion rent allmänt. Kommunala byskolor har stängts och barn har istället fått börja pendla in till de större tätorterna för att gå i skolan. Även andra samhällsinträttningar har lagts ned så som postkontor, affärer och bensinmackar. Att hålla igång en idrottsverksamhet har med andra ord inte varit en enkel match på landsbygden. Fotbollen är ett bra exempel på idrott som idag inte har samma utpräglade verksamhet i småorter. För tio år sedan hade ofta småorter flertalet klubbar medan föreningarna idag har tvingats avsluta sin verksamhet och utövare får pendla in till “föreningslivet” på större orter.

Invandring – landsbygdens framtid

När byar ute på den svenska landsbygden avbefolkas har samtidigt invandringen medfört viss balans när det kommer till föreningslivet. På flera orter runt om i landet har vi de senaste åren kunnat följa utvecklingen av att på nytt få liv i nedlagda föreningar med hjälp av invandringen. Ensamkommande unga har exempelvis börjat spela fotboll för att fördriva tiden och helt plötsligt har en annars öde idrottsplats på nytt kunnat bjuda in till match. Framtiden för idrottslivet ute på landsbygden kommer ha svårigheter även i framtiden, men så länge det finns eldsjälar som gör allt för sporten och bygden kommer idrotten finnas kvar.